Menu

Prøve i Dansk 2 - PD2

Prøve i Dansk 2 (skriftligt B1, mundtligt B1+) er en prøve i sprogfærdighed. Den viser, om du har opnået en almen dansksproglig kvalificering og er introduceret til kultur-og samfundsforhold i Danmark, så du kan varetage erhvervsarbejde og fungere aktivt som samfundsborger. Den viser også, om du kan deltage i kompetencegivende uddannelse og faglig efteruddannelse.

Prøve i Dansk 2 bliver udarbejdet af Undervisningsministeriet, den er statskontrolleret og afholdes to gange om året.


Næste prøve

Prøve i Dansk 2 afholdes næste gang i november/december 2023. Tilmeldingsfristen var den 4. september, og du kan ikke længere tilmelde dig.

Skriftlig prøve

Afholdes 15. november fra kl. 9.00 til ca. kl. 12.00.
Den skriftlige prøve afholdes på samme dato og tidspunkt over hele landet.
Det er ikke muligt at bruge PC/Mac ved prøven.
Den skriftlige prøve finder sted i Frederiksberghallerne, Jens Jessens Vej 20, 2000 Frederiksberg.

Mundtlig prøve

Afholdes mellem den 11. og 22. december mellem kl. 9.00 og 17.00.
Du får dato for den mundtlige prøve i slutningen af oktober og tidspunkt i slutningen af november. Du kan desværre ikke selv vælge dato og tidspunkt for den mundtlige prøve.
Den mundtlig prøve finder sted på Studieskolen, Borgergade 12, 1300 København K.

VIGTIGT! Krav om billedlegitimation

Du skal fremvise gyldig billedlegitimation ved både den skriftlige og mundtlige prøve. Klik her for at se reglerne for billedlegitimation.

Hvis ikke du har gyldig billedlegitimation, skal du ansøge Styrelsen for International Rekruttering og Integration om tilladelse til anvendelse af anden legitimation ved prøven senest 4 uger før den skriftlige prøve. Du søger ved at skrive en mail til: danskproever@siri.dk.

Når du får svar på din ansøgning, skal du videresende svaret til Studieskolen på info@studieskolen.dk.

Dispensation om prøve på særlige vilkår

Hvis du er ordblind, har en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder, kan du søge dispensation om at komme til prøve på særlige vilkår.

Du skal tilmelde dig prøven, før du kan søge dispensation.

Du søger dispensation ved at sende en e-mail til info@studieskolen.dk. Studieskolen vil herefter kontakte dig angående dokumentation (ordblindetest eller lægeerklæring). Du skal sende din ansøgning hurtigst muligt og senest 18. september.

Prøvegebyr

Prøven koster 1.473 kr.

Framelding

Betingelser, hvis du ønsker at framelde dig prøven:
  • Framelding inden tilmeldingsfristens udløb: Du får 100% af prøvegebyret refunderet. Vi fratrækker et administrationsgebyr på 100 kr.
  • Framelding herefter og senest 2 uger inden skriftlig prøve: Du får 50% af prøvegebyret refunderet.
  • Framelding senere end 2 uger inden skriftlig prøve: Du får ingen refusion af prøvegebyret.

Er du kursist på Studieskolen?

Hvis du er tilmeldt modul 6, Danskuddannelse 2 på Studieskolen, skal du ikke betale prøven, og du bliver tilmeldt automatisk. Hvis du har spørgsmål til prøven, kan du henvende dig til din underviser.

Vær opmærksom på, at du mister retten til videre undervisning, når du består en prøve på samme eller højere danskuddannelse end den, du går på.
Ønsker du at fortsætte med at lære dansk, kan du altid tilmelde dig et kursus på Studieskolen, hvor du selv betaler. Klik her for at se kurserne.

Næste prøve i 2024

Datoer for Prøve i Dansk 2 i 2024 offentliggøres den 1. oktober.