Menu

Brug af egen bærbar computer ved Studieprøven

Den skriftlige del af Studieprøven foregår som udgangspunkt på papir, hvor du skriver i hånden. Delprøven ”Læseforståelse” skrives på udleveret papir og svarark. Husk derfor at medbringe en kuglepen.

Til delprøven ”Skriftlig fremstilling” er det muligt at medbringe egen PC/Mac med Word installeret, hvis du ønsker at skrive denne delprøve på computer.

Ønsker du at bruge egen computer, skal du skrive en mail info@studieskolen.dk senest den 20. september.

Studieskolen kan ikke udlåne en computer til dig.

Regler for brug af egen computer

Det er dit eget ansvar at overholde reglerne for brug af egen computer ved den skriftlige prøve. Overtrædes reglerne, kan det medføre bortvisning fra prøven.

 1. Det er forbudt at anvende internet
  Trådløst net (WiFi) skal være slukket på computeren under hele prøven.
 2. Bluetooth skal være slået fra
  Mus, tastaturer og lignende, som bruger Bluetooth, er ikke tilladt. Bluetooth skal være slået fra under hele prøven.
 3. Computerens lyd skal være slået fra
 4. Dit styresystem skal være dansk eller engelsk
  For at vi kan kontrollere dine indstillinger, skal vi kunne forstå sproget på din computer.
 5. Din computer skal have Word installeret og en USB-udgang (type A eller 3.0).
 6. Grammatikkontrol og løbende grammatikkontrol skal være slået fra under hele prøven.
 7. Computerskærme med skærmfilter/Privacy Filter er ikke tilladt

USB-stik
Før delprøven ”Skriftlig fremstilling” får du udleveret et USB-stik med et besvarelsesark, som du skal skrive din opgave i. Du har selv ansvaret for at gemme teksten under prøven. Når du er færdig med prøven, skal din opgave udskrives på Studieskolens printer. Du skal aflevere USB-stikket til vagten.

Brug af ordbøger
Det er tilladt at bruge ordbøger, både fysiske og elektroniske, under delprøven “Skriftlig fremstilling”: Der må ikke anvendes ordbøger ved delprøven “Læseforståelse”.

Hvis du under prøven åbner andre dokumenter end de udleverede eller tilladte ordbøger, kan det medføre bortvisning.

Strømsvigt eller lign.
Hvis der under prøven opstår strømsvigt eller andre problemer med din computer og andet it-udstyr, som ikke umiddelbart kan udbedres, fortsættes prøven uden brug af computer.

Vagterne har ret til at kontrollere din computer før, under og efter prøven.