Menu

Grammatik for dummies

Ordklasser

Ordklasser

I den første video følger vi Thomas, når han skal lære om de enkelte ordklasser - fra substantiver (navneord) over verber (udsagnsord) til adverbier (biord), adverbialer (biled) og præpositioner (forholdsord).

Test dig selv i ordklasser
youtube

Subjekt - grundled

Subjekt - grundled

I denne anden video skal Thomas lære om subjektet (grundleddet), altså det led i sætningen som man sætter kryds under.

Test dig selv - kan du finde subjektet?
youtube

Verballed - udsagnsordsled

Verballed - udsagnsordsled

I den tredje video skal Thomas lære om verballedet (udsagnsleddet), altså det led i sætningen som man sætter bolle under.

Test dig selv - kan du finde verballeddet?
youtube

Objekter - genstandsled og hensynsled

Objekter - genstandsled og hensynsled

I den fjerde video er Thomas nået til objekterne – både det direkte objekt (genstandsleddet), altså det led i sætningen som man sætter trekant under, og det indirekte objekt (hensynsleddet), det led man sætter firkant under.

Test dig selv - find de rigtige objekter
youtube

Ordforråd

Ordforråd

I femte og næstsidste video skal Thomas lære om ordforråd, dvs. hvor vores ord kommer fra, hvordan man sætter ord sammen og meget mere.

Test dig selv i ordforråd
youtube

Udtale

Udtale

I den sjette og sidste video skal Thomas høre mere om ordenes udtale og de mange faldgruber der findes.

Test dig selv - kender du udtalen?
youtube