Menu

Ulla Prien

Ulla Prien er cand.phil. i arabisk fra Københavns Universitet og fuldtidsansat som studielektor i arabisk på Københavns Universitet på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier. Hun har udover sin viden om standardarabisk også et godt kendskab til både ægyptisk og levantisk dialekt og et vist kendskab til andre dialekter.
Hun har boet i perioder i forskellige lande i Mellemøsten, længst i Ægypten i Cairo og besøger regelmæssigt flere af de arabiske lande. Ulla har tidligere undervist i arabisk på VUC og på Syddansk Universitet samt på Handelshøjskolens nu nedlagte uddannelse til Statsprøvet Tolk. Hun har også været kulturguide på rejser på fokus på kultur og historie i bl.a. Mellemøsten og Centralasien.
Hun interesserer sig både for det rent sproglige, men også for litteratur og mediasprog og holder bl.a. af at arbejde med, hvordan litteraturen præsenterer vigtige og aktuelle temaer og udviklinger i det arabiske samfund.

Det siger Ulla om at lære arabisk:

”Det er på engang svært og nemt at lære arabisk – nogle ting er meget simple såsom det enkelte bogstavs lydværdi, andet på engang krævende og givende – at få en god læsefærdighed opøvet fx og at lære at genkende ord. I forbindelse med ordgenkendelse hjælper det meget at have et godt kendskab til de mange verbalformer.”

Ulla fortæller:

“På mit hold får kursisterne mulighed for at lave en del hjemmearbejde og få skriftlige opgaver rettet med mere. Du får også mulighed for at præsentere emner og tekster, der interesserer dig, for dine medkursister. Jeg arbejder med tekster, med lyd og med video med mere, og vi prøver at forholde os både til den historiske baggrund for de emner, vi tager op, og den litteratur, vi læser, men også til det dagsaktuelle.”