Menu

Niveauer

Studieskolens niveauer for engelsk er inddelt i begynderniveau/basisniveau A1-A2, mellemniveau B1 og B1+, mellemniveau B2 og B2+ og avanceret niveau C1-C2. Niveauerne følger Den europæiske referenceramme for sprog (CEFR). Alle ’Everyday English’ kurser følger en naturlig progression fra et niveau til et andet. På alle andre kurser er progressionen individuel, og det er ofte nødvendigt at tage mere end et kursus på samme niveau, inden du er klar til næste niveau. På alle niveauer tales der kun engelsk i undervisningen.

Begynderniveau A1
Dækker Basisniveau A1 i Den europæiske referenceramme.
For begyndere, der intet engelsk kan. Du lærer at forstå og bruge dagligdags udtryk og basale vendinger. Du lærer at præsentere dig selv og stille og besvare enkle spørgsmål. Og du lærer at begå dig på en enkel måde.

Elementært basisniveau A2
Dækker Basisniveau A2 i Den europæiske referenceramme.
For deltagere, der kan lidt engelsk. Du lærer at forstå sætninger og hyppigt anvendte udtryk. Du lærer at kommunikere i enkle og rutinemæssige situationer. Og du lærer i simpel form at beskrive din baggrund, dine omgivelser og dine umiddelbare behov.

Lavere mellemniveau B1
Dækker ca. første halvdel af Mellemniveau B1 i Den europæiske referenceramme.
For deltagere, der allerede behersker niveau A2. Efter realeksamen eller svag 9. klasse.
Du lærer at forstå ukomplicerede faktuelle oplysninger om dagligdags og arbejdsrelaterede emner. Du lærer at klare de fleste situationer, som kan opstå på rejser i engelsksprogede områder. Og du lærer at skrive enkle, sammenhængende tekster om en række velkendte emner.

Mellemniveau B1+
Dækker ca. anden halvdel af Mellemniveau B1 og første halvdel af Mellemniveau B2 i Den europæiske referenceramme.
For deltagere, der allerede behersker niveau B1. Efter god 9. klasse, 10. klasse eller eksamen på C- eller B-niveau fra hf/gymnasiet/handelsskolen.
Du lærer at forstå standardtale om velkendte og ukendte emner. Du lærer at beskrive erfaringer, begivenheder og ambitioner og kort at forklare meninger og planer. Og du lærer at skrive rimelig detaljerede, sammenhængende tekster om en god række emner.

Højere mellemniveau B2-B2+
Dækker ca. anden halvdel af Mellemniveau B2 i Den europæiske referenceramme.
For deltagere, der allerede behersker niveau B1/B2. Efter god, ny eksamen på B-niveau fra hf/gymnasiet/handelsskolen.
Du lærer at forstå det væsentligste indhold i indviklet tale om konkrete og abstrakte emner. Du lærer at begå dig rimeligt flydende og spontant. Og du lærer at skrive klare, detaljerede tekster om en lang række emner.

Avanceret niveau C1
Dækker Avanceret niveau C1 i Den europæiske referenceramme.
For deltagere, der allerede behersker niveau B2. Efter god, ny eksamen på A-niveau fra hf/gymnasiet/handelsskolen eller efter Cambridge First Certificate in English (FCE).
Du lærer at forstå en lang række krævende, længere tekster og at udtrykke dig flydende og spontant uden at lede efter ordene særligt åbenlyst. Du lærer også at bruge sproget fleksibelt og effektivt til sociale, akademiske og erhvervsmæssige formål og at skrive klare, velstrukturerede, detaljerede tekster om indviklede emner.

Højt avanceret (proficient) niveau C2
Dækker Avanceret niveau C2 i Den europæiske referenceramme.
For deltagere, der allerede behersker niveau C1. Efter ret god, ny eksamen på A-niveau fra hf/gymnasiet/handelsskolen eller efter Cambridge Certificate in Advanced English (CAE).
Du lærer at forstå uden besvær stort set alt, hvad du hører eller læser, og at referere oplysninger fra forskellige talte og skrevne kilder. Du lærer også at rekonstruere argumenter og redegørelser i en sammenhængende præsentation, at udtrykke dig spontant, meget flydende og præcist og at adskille finere betydningsnuancer selv i mere indviklede situationer.