Menu

Hvordan er det at lære fransk på Studieskolen?

”Vi vil skabe en verden, hvor mennesker kan tale sammen og forstå hinanden.”

Sprog kan være et middel til at nå et mål – måske vil du gerne kunne rejse ubesværet i et andet land, måske vil du læse bøger på originalsproget, eller du vil arbejde eller studere i udlandet. Måske vil du kunne tale med din amerikanske svigerinde, med din italienske svigerfar eller med din udenlandske familie eller venner.
På Studieskolen arbejder vi ud fra, at du skal kunne opnå dit mål. 
Vi ser sprog som et middel til at kommunikere med andre mennesker. Derfor lægger vi vægt på, at du fra starten af dit sprogkursus helt lavpraktisk lærer at bruge sproget, at kommunikere. Fra dag ét kan du sige noget på dit ’nye’ sprog.
Der er selvfølgelig forskel på sprog. Alt andet lige er det nemmere at lære et europæisk sprog, der bruger det latinske alfabet, end fx et asiatisk sprog, hvor man også skal lære et andet alfabet eller tegn. Men uanset hvilket sprog du ønsker at lære på Studieskolen, så sørger vi for at lære dig den praktiske anvendelse af sproget. 
Vi trækker nemlig på den moderne forskningsbaserede viden om, hvordan sprog tilegnes, fx hvor første fase sigter på talefærdighed, og næste skridt er systematisk grammatikviden.
Vi tilbyder også kurser, der er bygget op omkring sætningsanalyse, grammatik og grammatiske øvelser eller omkring skriftlighed. Det kan være et behov hos nogle kursister, fx i forbindelse med arbejde.

Hvordan foregår timerne?
For alle vores kurser gælder, at vi sikrer variation i timerne og så meget ’taletid’ som muligt til kursisterne. Vi sikrer, at der er tid til alle, og at vi kommer rundt om forskellige færdigheder. Vi prøver også på at tilfredsstille forskellige læringsstile – for nogle skal se det for sig, andre skal høre det. Nogle skal have det mange gange, andre bare en enkelt. 
Vi har fokus på autentisk sprogbrug. Vi arbejder med det naturlige sprog, det sprog vi har brug for i virkeligheden. Så når vi laver øvelser, også grammatiske øvelser, så har de et formål. Det kan fx være at planlægge en fest eller blive enige om, hvad man skal se i biografen. Den slags sprog, vi har brug for i virkeligheden. Vi bøjer altså ikke verber for verbernes egen skyld.

Undervisere med fokus på efteruddannelse
Studieskolens undervisere er fagligt veluddannede, de allerfleste har en universitetsuddannelse i sprog. Vi er også erfarne sproglærere, der ved, hvor skoen trykker, når en dansker skal lære et bestemt sprog.
Vi vil hele tiden gerne blive bedre, så Studieskolen tilbyder løbende efteruddannelse til alle undervisere. Vi har fx taget kurser inden for sprogcoaching – det betyder, at vi kan hjælpe vores kursister, så de selv bliver bevidste om, hvordan de lærer bedst. For vi ved, at vi lærer på forskellige måder.
Vi arbejder med ’kollegial supervision’, dvs. at vi besøger hinandens undervisning og hjælper hinanden. Når vi taler sammen, åbner vi for udveksling af ideer og vidensdeling - det er med til at kvalitetssikre og forbedre undervisningen.
Derudover er vi selvfølgelig meget forskellige.

Tilfredshed med kursisten i centrum
Én gang om året spørger vi vores kursister om, hvad de synes om Studieskolen og om vores undervisning. Det gør vi for at blive bedre og for at være sikre på, at vores tilbud matcher det, vores kursister efterspørger.

Holdstørrelse
På et sprogkursus skal der være tid til, at alle kan tale på sproget – og derfor underviser vi på mindre hold. Nogle hold har ca. 20 kursister, men i praksis har mange hold ofte kun 12-15 kursister. Nogle hold har helt ned til 6-7 kursister, så koster de mere.

Undervisningsplatformen Moodle
Moodle er Studieskolens online læringsmiljø, som bruges på alle kurser. Du får en personlig adgang til Moodle, og så kan du:

  • Se din kursusplan og undervisningsmateriale
  • Finde information om de enkelte kursusgange
  • Få adgang til hjemmearbejde
  • Se videoer og andet ekstra materiale, som din underviser lægger op
  • Kommunikere med din underviser og dine medkursister

Hvis du bliver syg eller er fraværende i løbet af kurset, så kan du altid følge med og indhente det forsømte på Moodle.

Ekstraundervisning
Hvis du har brug for lidt hjælp til fx grammatik, skriftlige øvelser eller ekstra samtaletræning, så kan du købe enetimer med en underviser som supplement til din holdundervisning. Det koster 395 kr. pr. lektion (45 minutter).