Menu

Nina Kirkowska

Nina er cand.mag. i arkæologi og læreruddannet i Polen. I Danmark har hun uddannet sig som Prince2 projektleder. Nina har boet i Danmark siden 1996. Hun har arbejdet som pædagog, leder, oversætter og konsekutiv- og simultantolk mellem polsk og dansk og polsk og engelsk. Nina interesserer sig for yoga og mindfulness, og hun har i mange år arbejdet som yogalærer. 

Nina har undervist i polsk siden 2010 og i dansk for polsktalende siden 2020. Som polskunderviser er hun optaget af sprogenes oprindelse og kontrastiv lingvistik. Hun kan lide at sætte det polske sprog i kontrast til det danske og fremhæve forskelle og ligheder i sprogene, som begge tilhører den indoeuropæiske sprogfamilie. 
Polsk indgår i den vestslaviske sproggruppe og er det mest talte slaviske sprog lige efter russisk. Sproget er det officielle sprog i Polen og tales af ca. 65 millioner mennesker. 
”The Polish language sounds like leaves rustling” (”Język szeleszczących liści”), siger udlændinge om sproget, som udfordrer på det udtalemæssige plan.