Menu

Hvorfor skal jeg opgive cpr-nummer?

Hvis du bor i Københavns Kommune, skal du opgive fødselsdato, hvis du bor uden for Københavns Kommune, skal du opgive fuldt cpr-nummer.

Forklaringen er, at Studieskolen som aftenskole (dvs. vi er reguleret af loven om folkeoplysning) får støtte til vores lærerlønninger gennem Københavns Kommune. Københavns Kommune får derefter såkaldt mellemkommunal refusion fra deltagernes hjemkommuner. Ordningen er beskrevet i nedenstående, som er taget fra Københavns Kommunes Kultur- og fritidsforvaltnings hjemmeside.

Retningslinjer for støtte til Folkeoplysende undervisning
Kultur- og Fritidsforvaltningen fastsætter formkrav for indberetning af udenbys deltagere. Aftenskolerne skal indhente cpr-nummer for udenbys deltagere. Cpr-nummer skal indberettes til Kultur- og Fritidsforvaltningen senest en måned efter kursusstart. Hvis en aftenskole ikke indberetter udenbys deltagere efter de fastsatte regler, kan Kultur- og Fritidsforvaltningen stille yderligere anvisninger i bero, indtil indberetningen er sket. Udenbys deltagere er deltagere fra andre kommuner. Aftenskolerne skal indberette alle deres udenbys deltagere til Kultur- og Fritidsforvaltningen senest en måned efter kursusstart. Københavns Kommune sender herefter en regning til deltagernes hjemkommune, der betaler udgifterne forbundet med deltagelsen på kurserne.
Du kan læse hele Folkeoplysningsloven her. Bestemmelsen om personnummer står i § 43, stk. 5.