Menu

Hvem har ret til Danskuddannelse?

Kan du sige ja til spørgsmålene nedenfor? Så har du med stor sandsynlighed ret til Danskuddannelse betalt af kommunen.

 • Er du ankommet til Danmark for mindre end 5 år siden?
 • Var du over 18 år, da du ankom til Danmark?
 • Har du dansk CPR-nummer?
 • Har du adresse i Danmark?

Hvad har du ret til?

 • Du har ret til at gennemføre én Danskuddannelse (enten DU1, DU2 eller DU3)
 • Du skal gennemføre uddannelsen inden for en periode på 5 år. Perioden starter automatisk, når du modtager brev fra din kommune med tilbud om Danskuddannelse.
 • Du har ret til at modtage undervisning, til du er klar til modultest. Hver Danskuddannelse består af 6 moduler og afsluttes med en prøve i dansk.

Har du ret til gratis Danskuddannelse?

 • Du kan have ret til danskuddannelse som dansk statsborger, hvis du ikke har boet i Danmark som barn og er kommet til Danmark, efter du fyldte 18 år.

  Hvis ikke du har ret til Danskuddannelse, kan Studieskolen tilbyde private kurser. Klik her for at læse om kurserne. 

 • Hvis du er EU statsborger og bor i udlandet, men arbejder i Danmark, kan du også have ret til Danskuddannelse betalt af den kommune, du arbejder i.

  Hvis ikke du har ret til Danskuddannelse, kan Studieskolen tilbyde private kurser. Klik her for at læse om kurserne. 

 • Hvis du har administrativt CPR-nummer, fx som diplomat eller ægtefælle til diplomat, har du desværre ikke ret til Danskuddannelse betalt af kommunen.

  Hvis ikke du har ret til Danskuddannelse, kan Studieskolen tilbyde private kurser. Klik her for at læse om kurserne. 

 • Kontakt Studieskolen, hvis du er i tvivl, om du har ret til Danskuddannelse.

  Studieskolen kan lave en vurdering på baggrund af information, vi får fra dig. Det er dog din kommune, der tager den endelige beslutning.

  Hvis ikke du har ret til Danskuddannelse, kan Studieskolen tilbyde private kurser. Klik her for at læse om kurserne.