Menu

Kursus i Sundhedsdansk på Studieskolen

Sundhedsdansk er undervisning i, hvordan du kommunikerer med borgere, beboere eller patienter i sundhedssystemet.

Kurset er bygget omkring relevante emner i pleje og omsorg, fx mad og måltider, toiletbesøg, kroppen og smerter, måling af vitale værdier etc.

Kommunikation er vigtig – især når du skal hjælpe og drage omsorg for et andet menneske. Undervisningen tager udgangspunkt i arbejdssituationer, og du kommer til at øve dig i at kommunikere som professionelt sundhedspersonale og lære, hvordan du guider og motiverer borgere og patienter i forskellige plejesituationer. 

  • Hvad siger du fx, når du vil tilbyde din hjælp i spisesituationen eller toiletsituationen? 
  • Eller når du vil flytte en borger fra seng til kørestol? 
  • Hvordan spørger du ind til smerter, søvn eller andre behov? 

Kurset indeholder også et fokus på de mest almindelige diagnoser fx demens, diabetes og KOL samt de symptomer, der knytter sig dertil. Vi underviser i et grundlæggende ordforråd om 
anatomi og fysiologi. 

Hvem kan tilmelde sig Sundhedsdansk?

Du kan tilmelde dig Sundhedsdansk, hvis du har en sundhedsfaglig uddannelse og er tilmeldt Danskuddannelsen på Studieskolen. 

Det er et krav, at du kan føre en kort samtale på dansk, og du skal vide, hvordan du konstruerer spørgsmål. Du skal være indstillet på, at undervisningen primært foregår på dansk. 

Holdet er for kursister på DU2 modul 3 og op - og DU3 modul 2 og op.

Hvornår: Kurset starter onsdag den 10. april kl. 12.00-13.30. Der er 10 mødegange
Hvor: Studieskolen, Valdemarsgade 16

Tilmelding

Skriv til info@studieskolen.dk.

Kursusplan for Sundhedsdansk 

1. undervisningsgang
Præsentation af underviser

Forventningsafstemning fra deltagerne

Opstart af Tema 1: Ny på arbejdspladsen
Hvordan præsenterer du dig selv på en arbejdsplads? 
Hvordan er dansk arbejdspladskultur?
Ord, udtryk og dialoger på arbejdspladsen
 
Du lærer: 
·
At præsentere dig selv i en arbejdsmæssig kontekst
· At kende nye ord og udtryk på en afdeling eller et center
· At kende de faglige betegnelser på dine kolleger

2. undervisningsgang
Tema 1: Ny på arbejdspladsen
Hvordan præsenterer du dig selv på en arbejdsplads?
Hvordan er dansk arbejdspladskultur?
Ord, udtryk og dialoger på arbejdspladsen
Hvordan spørger du en kollega om hjælp?
Hvad fortæller du din kollega om en borger?
Hvem samarbejder du med?

Du lærer:
· At præsentere dig selv i en arbejdsmæssig kontekst
· At kende nye ord og udtryk på en afdeling eller et center 
· At kende de faglige betegnelser på dine kollegaer
· At kunne spørge om hjælp
· At kunne udtrykke tvivl om en arbejdsopgave

3. undervisningsgang
Mad og måltider

Ordforråd om mad
Ordforråd om måltidet
Hvordan kommunikerer du med borgere om mad og måltider?
Ord, udtryk og dialoger i måltidssituationen 

Du lærer:

· Ordforråd om mad og måltider
· At beskrive, hvad der er på menuen

4. undervisningsgang
Mad og måltider 

Hvordan kommunikerer du med borgere om mad og måltider?
Hvordan spørger du ind til appetit og behov?
Ord, udtryk og dialoger i måltidssituationen

Du lærer:
· At stille spørgsmål til appetit 
· At lytte efter borgerens behov
· Nye ord og udtryk om mad og måltider
· At forklare, hvorfor sund mad er vigtig

5. undervisningsgang 
Krop og smerter 

Hvordan stiller du spørgsmål til din borgers tilstand? 
Hvad hedder de forskellige dele af kroppen? 
Hvordan kommunikerer du om smerter?
Nye ord og udtryk om krop og smerter

Du lærer:
· At stille spørgsmål til smerter 
· At lytte efter svar og symptomer 
· At udtale kropsdele

6. undervisningsgang
Krop og smerter 

Hvordan stiller du spørgsmål til din borgers tilstand? 
Hvad hedder de forskellige dele af kroppen? 
Hvordan kommunikerer du om smerter?
Nye ord og udtryk om krop og smerter

Du lærer:
· At stille spørgsmål efter VAS score
· At beskrive smerter

7. undervisningsgang
Instruktioner og guidning 

Fokus på bevægeverber
Hvordan guider du borgere fra A til B?
Hvordan instruerer du borgere til at flytte sig eller bevæge sig? 
Ord, udtryk og dialoger i fx påklædningsprocessen

Du lærer:
· At instruere borgere i at tage tøj på
· At instruere borgere i at sætte sig/rejse sig op
· At guide borgere fra fx seng til badeværelse

8. undervisningsgang
Toiletbesøg og personlig pleje

Hvordan kommunikerer du med din borger om toiletbesøg?
Hvordan har du en respektfuld dialog om personlig pleje? 
Ordforråd om hjælpemidler

Du lærer: 
· Ordforråd i at instruere borger eller patient fra A til B 
· Høflighedsfraser til mundtlig dialog
· At lytte efter borgerens behov

9. og 10. undervisningsgang
Sygdomme og symptomer

Fokus på demens, diabetes og KOL
Hvilke symptomer hører til diagnoserne?
Hvordan stiller du spørgsmål til borgers helbred og tilstand? 
Hvordan giver du et godt råd i forhold til livsstil?

Du lærer:
· Danske livstilssygdomme
· Ordforråd omkring symptomer 
· At stille spørgsmål til borgers vaner
· At give gode råd

10. undervisningsgang
Opsamling og evaluering

Hvad har du lært?
Ordkendskab, udtryk og spørgsmål i forskellige kontekster. 
Test og opfølgning på temaerne

Feedback på undervisning og indhold.
Vi evaluerer og samler op
Vi hører feedback fra kursister