Menu

Kursus i Sundhedsdansk på Studieskolen

Sundhedsdansk er undervisning i, hvordan du kommunikerer med borgere, beboere eller patienter i sundhedssystemet.

Kurset er bygget omkring relevante emner i pleje og omsorg. F.eks. mad og måltider, toiletbesøg, kroppen og smerter, måling af vitale værdier etc.

Kommunikation er vigtig – især når du skal hjælpe og drage omsorg for et andet menneske. Undervisningen tager udgangspunkt i arbejdssituationer og du kommer til at øve dig i at kommunikere som professionel sundhedspersonale og lære, hvordan du guider og motiverer borgere og patienter i forskellige plejesituationer. 

  • Hvad siger du f.eks., når du vil tilbyde din hjælp i spisesituationen eller toiletsituationen? 
  • Eller når du vil flytte en borger fra seng til kørestol? 
  • Hvordan spørger du ind til smerter, søvn eller andre behov? 

Kurset indeholder også et fokus på de mest almindelige diagnoser fx demens, diabetes og KOL samt de symptomer, der knytter sig dertil. Der undervises i et grundlæggende vokabular om 
anatomi og fysiologi. 

Hvem kan tilmelde sig Sundhedsdansk?

Du kan tilmelde dig Sundhedsdansk, hvis du har en sundhedsfaglig uddannelse og er tilmeldt Danskuddannelsen på Studieskolen. 

Hold 1
For kursister på DU2 modul 3 og 4 og DU3 modul 2 og 3.
Start: Man 08.01.2024
Tid: Man 12 - 13.30


Hold 2
For kursister på DU2 modul 5 og 6 og DU3 modul 4 og 5. 
Start: Ons 10.01.2024
Tid: Ons 12 - 13.30

Kurset varer 10 uger (10 undervisningsgange)

Tilmelding

Skriv til Eva-Marie Hammond evha@studieskolen.dk
Kursusplan for Sundhedsdansk 

1. undervisningsgang
Præsentation af underviser Forventningsafstemning fra deltagerne Opstart: Ny på arbejdspladsen
Hvordan præsenterer du dig selv på en arbejdsplads? 
Hvordan er dansk arbejdspladskultur?
Ord, udtryk og dialoger på arbejdspladsen

Du lærer: 
- At præsentere dig selv i en arbejdsmæssig kontekst
- At kende nye ord og udtryk på en afdeling eller et center 
- At kende de faglige betegnelser på dine kollegaer


2. undervisningsgang
Ny på arbejdspladsen
Hvordan præsenterer du dig selv på en arbejdsplads? 
Hvordan er dansk arbejdspladskultur?
Ord, udtryk og dialoger på arbejdspladsen
Hvordan spørger du en kollega om hjælp?
Hvad fortæller du din kollega om en borger?
Hvem samarbejder du med?

Du lærer:
- At præsentere dig selv i en arbejdsmæssig kontekst
- At kende nye ord og udtryk på en afdeling eller et center 
- At kende de faglige betegnelser på dine kollegaer
- At kunne spørge om hjælp
- At kunne udtrykke tvivl om en arbejdsopgave


3. undervisningsgang
Mad og måltider
Hvordan kommunikerer du med borgere om mad og måltider?
Hvordan spørger du ind til appetit og behov?
Ord, udtryk og dialoger i måltidssituationen 

Du lærer:
- at stille spørgsmål til appetit 
- at lytte efter borgerens behov
- nye ord og udtryk om mad og måltider


4. undervisningsgang
Instruktioner og guidning 
Hvordan guider du borgere fra A til B?
Hvordan instruerer du borgere til at flytte sig eller bevæge sig? 
Hvad hedder hjælpemidlerne du bruger?
Ord, udtryk og dialoger i fx påklædningsprocessen

Du lærer:
- at instruere borgere i at tage tøj på
- at instruere borgere i at sætte sig/rejse sig op
- at guide borgere fra fx seng til badeværelse


5. undervisningsgang
Krop og smerter 
Hvordan stiller du spørgsmål til din borgers tilstand? 
Hvad hedder de forskellige dele af kroppen? 
Hvordan kommunikerer du om smerter?
Nye ord og udtryk om krop og smerter

Du lærer:
- at stille spørgsmål til smerter 
- at lytte efter svar og symptomer 
- at udtale kropsdele


6. undervisningsgang
Toiletbesøg og personlig pleje
Hvordan kommunikerer du med din borger om toiletbesøg?
Hvordan har du en respektfuld dialog om personlig pleje? 
Hvordan guider du borgeren ud på badeværelset og instruerer i at tage et bad?

Du lærer: 
- ordforråd i at instruere borgere el. patient fra A til B 
- høflighedsfraser til mundtlig dialog
- at lytte efter borgerens behov


7. undervisningsgang
Sygdomme og symptomer
Hvilke sygdomme kender du og hvilke symptomer kender du?
Hvordan stiller du spørgsmål til borgers helbred og tilstand?
Hvordan giver du et godt råd i forhold til livsstil?

Du lærer:
- navne på livstilssygdomme
- ordforråd omkring symptomer 
- at stille spørgsmål til borgers vaner
- at give gode råd


8. undervisningsgang
Opsamling og evaluering
Hvad har du lært?
Ordkendskab, udtryk og spørgsmål i forskellige kontekster. 
Test og opfølgning på de 7 temaer

Feedback på undervisning og indhold.