Menu

Dansk for svenskere

Hvis du allerede taler svensk, har du mulighed for at lære dansk hurtigt. Men det kræver den rigtige form for undervisning.

Svensk og dansk minder om hinanden! Alligevel viser det sig ofte, at vi har svært ved at forstå hinanden, når vi taler sammen. Hvis du vil lære dansk som svensker, har du behov for at lære om forskelle og ligheder på en systematisk måde. Og det er vigtigt at få den rigtige hjælp til udtalen. Det får du på vores kursus i dansk for svenskere.

Der findes rigtig mange hverdagsord, som hedder noget helt forskelligt på de to sprog. Samtidig er der mange såkaldt lumske ord, dvs. ord der lyder ens, men som betyder noget forskelligt. Det er desuden sværere for svenskere at forstå os danskere, da afstanden mellem skrift og lyd i det danske sprog bliver stadig større.

Vi underviser derfor i forskelle og ligheder i danske og svenske ord og udtryk. Vi har også fokus på de områder inden for grammatikken, hvor de to sprog adskiller sig fra hinanden. Men især arbejder vi med udtale og lytteøvelser for herigennem at fremme den mundtlige kommunikation.

På vores kursus i dansk for svenskere lærer du:

  • forskellene mellem dansk og svensk.
  • at kommunikere på dansk.
  • den danske udtale.
  • at forstå dansk, når det tales nogenlunde tydeligt.

Er I flere kolleger, som vil lære sammen?

Dansk for svenskere kan tilrettelægges som 1:1 undervisning eller for en mindre gruppe, hvis I er flere svenskere, som gerne vil lære dansk sammen.

Målgruppe

Kurset er tilrettelagt for svenskere bosat i Sverige eller i Danmark, som ønsker at anvende dansk i erhvervslivet, eller som blot ønsker at kende til forskellene mellem dansk og svensk, hvad basalt ordforråd, grammatik og udtale angår.

Kursets formål

På vores kursus i dansk for svenskere lærer du at forstå forskellene på dansk og svensk og at kommunikere på dansk i skrift og tale.

Kursusforløb

Vi anbefaler minimum 20 lektioner for at opnå et mærkbart løft i dine dansksproglige kompetencer. Du bestemmer selv, om du vil have undervisning en eller flere gange om ugen og om du vil have 2 eller 3 lektioner per gang.

'Intensivt og struktureret'

Kontakt os

Ring eller skriv til os, så hjælper vi dig og din virksomhed videre med at lære sprog.

Kontakt os

Dit forløb hos os

1.

Du kontakter os, og vi sender dig et tilbud. Vi matcher dig med den underviser, der passer bedst til dine behov.

2.

Første undervisningsgang taler du med underviser, der laver en plan over kurset, som du godkender.

3.

Undervisningen er i gang, og du eller virksomheden får en faktura fra os. Når kurset er slut, beder vi dig evaluere undervisningen.

4.

Du får en slutrapport, og underviser giver dig anbefalinger til, hvordan du kan fortsætte med at lære sprog.

Hvorfor vælge danskundervisning hos Studieskolen?

Studieskolen har mere end 40 års erfaring med sprogundervisning og er en af Danmarks største skoler med undervisning i dansk og fremmedsprog. Vi har 150 undervisere tilknyttet, der alle har en universitetsgrad og erfaring med at undervise. Derfor kan vi nøje vælge den underviser, der matcher dit behov bedst. Både i forhold til hvornår du gerne vil undervises og i forhold til bestemte fagtermer, kulturelle forskelle m.m.

Vi er fleksible og planlægger kurset sammen med dig. Du kan fx mødes med din underviser flere gange om ugen, hvis du har brug for at blive bedre i en fart.