Menu

Dansk for svenskere

Målgruppe
Svenskere bosat i Sverige eller i Danmark, som ønsker at anvende dansk i erhvervslivet, eller som blot ønsker at kende til forskellene mellem dansk og svensk, hvad basalt ordforråd, grammatik og udtale angår.

Kursusindhold
Selvom dansk og svensk kultur og sprog ligner hinanden meget, viser det sig ofte, at vi har svært ved at forstå hinanden, når vi taler sammen.

Der findes rigtig mange hverdagsord, som hedder noget helt forskelligt på de to sprog. Samtidig er der mange såkaldt lumske ord, dvs. ord der lyder ens, men som betyder noget forskelligt. Det er desuden sværere for svenskere at forstå os danskere, da afstanden mellem skrift og lyd i det danske sprog bliver stadig større.

Vi underviser derfor i forskelle og ligheder i danske og svenske ord og udtryk. Vi har også fokus på de områder inden for grammatikken, hvor de to sprog adskiller sig fra hinanden. Men især arbejder vi med udtale og lytteøvelser for herigennem at fremme den mundtlige kommunikation.

Kursets resultat
Efter endt kursus vil kursisten

  • have kendskab til forskellene mellem dansk og svensk
  • være i stand til at kommunikere på dansk
  • beherske den danske udtale
  • forstå dansk, når det tales nogenlunde tydeligt.

Kursusforløb
Et kursus består af 20-60 lektioner alt efter deltagerens udgangspunkt og ønskede slutmål. Efter en indledende samtale med kursisten vil vi være i stand til at rådgive mere præcist.

Kontakt os

Ring eller skriv til os, så hjælper vi dig og din virksomhed videre med at lære sprog.

Kontakt os

Dit forløb hos os

1.

Du kontakter os, og vi sender dig et tilbud. Vi matcher dig med den underviser, der passer bedst til dine behov.

2.

Første undervisningsgang taler du med underviser, der laver en plan over kurset, som du godkender.

3.

Undervisningen er i gang, og du eller virksomheden får en faktura fra os. Når kurset er slut, beder vi dig evaluere undervisningen.

4.

Du får en slutrapport, og underviser giver dig anbefalinger til, hvordan du kan fortsætte med at lære sprog.