Menu

Executive engelsk

Målgruppe
For ledere og medarbejdere, der har brug for at kunne tale engelsk på forhandlingsniveau.

Kursusindhold
Kurset har fokus på de konkrete præsentationer, møder og forhandlinger, hvor du har brug for at bringe dine personlige og faglige kompetencer i spil.

Kurset tilrettelægges i samarbejde med dig og kan fx have fokus på:

  • Perfektionering af mundtlige præsentationer
  • Skriftlig kommunikation på forskellige formalitetsniveauer
  • Udtale
  • Sprogbrug i forhandlinger
  • Den uformelle kommunikation mellem møderne

Inden for disse områder vil vi kaste lys over det relaterede ordforråd, på udtale og grammatik i det omfang, det er nødvendigt.

Kursusmål

  • Du har forbedret din sproglige kompetence på de områder, der er vigtige i dit job
  • Du taler et klart og præcist engelsk
  • Du kan begå dig mere effektivt i et internationalt forhandlingsmiljø

Kursusformat
Kurset arrangeres som eneundervisning og kan foregå i din virksomhed eller på Studieskolen i Borgergade.

For at sikre et konsistent kompetenceløft anbefaler vi et forløb på 30 lektioner a 45 minutter, som afvikles med 2 eller 3 lektioner om ugen eller som halvdagsseminarer.

Kontakt os

Ring eller skriv til os, så hjælper vi dig og din virksomhed videre med at lære sprog.

Kontakt os

Dit forløb hos os

1.

Du kontakter os, og vi sender dig et tilbud. Vi matcher dig med den underviser, der passer bedst til dine behov.

2.

Første undervisningsgang taler du med underviser, der laver en plan over kurset, som du godkender.

3.

Undervisningen er i gang, og du eller virksomheden får en faktura fra os. Når kurset er slut, beder vi dig evaluere undervisningen.

4.

Du får en slutrapport, og underviser giver dig anbefalinger til, hvordan du kan fortsætte med at lære sprog.