Menu

Forbered og lav et kort interview om et sted, du gerne vil hen

Formål

  • træne skrive-, tale-, lytte- og samtalefærdighed
  • træne relevant ordforråd og verbebøjninger i fortid

Tid
20-30 minutter

Beskrivelse

  • Start med at spørge hver deltager, hvor han/hun har været henne og skriv det op på tavlen (deltagerne skal vælge et sted, de har boet eller været på ferie)
  • Hver deltager skal vælge et sted fra tavlen, han gerne vil høre mere om, og skriver mindst tre spørgsmål til stedet
  • Deltageren tjekker spørgsmålene sammen med sidemanden
  • Deltagerne rejser sig og går hen til de personer, der har fortalt om et sted, de har været, og som de andre gerne vil hen
  • Deltagerne laver interviews (hver skal lave mindst et)
  • Deltagerne rapporterer, hvad de har fået at vide, til sidemanden

Variant
Kan også bruges om andre emner som fritidsinteresser, hvad man gerne vil være god til, en film, deltageren kan lide, osv.