Menu

Island får sine første sprogcoaches

04. marts 2024

Studieskolens motiverende kompetenceudvikling nåede helt til Island, da udviklingskonsulent Stine Lema besøgte den islandske sprogskole Símey. Seks islandske kolleger er nu startet på deres træning. De bliver færdiguddannet i maj 2024.

Sprogcoaching er en metode og en tilgang inden for sproglæring, som er udviklet til undervisere, som gerne vil styrke motivationen hos deres kursister. En række danske gymnasier har allerede fået uddannet flere sprogcoaches i deres stab af undervisere. De har modtaget træning af Studieskolens kompetencecenter le:v:el.

De seks islandske medarbejdere, som er startet på træningen til sprogcoach, arbejder med islandsk som andetsprog for voksne. De kommer fra forskellige skoler og arbejder bl.a. som undervisere, vejledere og projektledere. De kan nemlig alle have glæde af at bruge sprogcoaching i deres arbejde.

De islandske medarbejdere havde deres første to træningsdage den 6.-7. februar. Og nu følger en periode, hvor de skal arbejde med deres nye redskaber frem til maj måned, hvor Stine Lema besøger Símey igen for at færdiggøre træningen. 

Det helt særlige ved sprogcoaching er, at man som underviser/vejleder bliver rustet til at varetage en samtale med kursisterne, der støtter dem i at sætte realistiske mål og finde både motivation og nye ressourcer. Gennem viden om spørgeteknik og aktiv lytning bliver man klædt på til at anvende sprogcoaching som et didaktisk redskab i sit arbejde.

Mere om sprogcoaching
Studieskolen tilbyder også sprogcoaching direkte til kursister, som er ’kørt fast’ i deres sproglæring
Og selve træningsprogrammet til at blive sprogcoach kan du læse mere om her.