Menu

le:v:el afholder workshop i Island

17. januar 2023


I januar i år var le:v:el, Studieskolens kompetencecenter for sproglærere, for anden gang i Island og afholde workshop for andetsprogslærere.
 
Workshopperne er en del af et etårigt Nordplus Projekt: ”New approach in implementing the CEFR in Iceland”.
 
I projektet deltager andetsprogslærere og fagkonsulenter fra tre forskellige læringscentre for voksenuddannelse i Island, men det væsentlige arbejde skal udføres af sprogunderviserne, der efterfølgende selv skal undervise efter materialet, der udvikles.
 
le:v:els rolle er at støtte en gruppe andetsprogslærere med at udvikle kursusindhold, kursusbeskrivelser og materiale efter referencerammens indhold på niveau A1 og A2 og støtte dem i at indføre en mere kommunikativ/funktionel tilgang i andetsprogsundervisning og tilpasse deres kursusstruktur og undervisningsform.
 
Workshoppen er den anden ud af tre, og der er stor iver og arbejdsglæde i projektgruppen.