Menu

Billedlegitimation ved vidensprøver

Du skal fremvise gyldig billedlegitimation ved både skriftlige og mundtlige prøver.

Deltagelse i en prøve inden for danskuddannelserne for voksne udlændinge m.fl. er betinget af, at du både ved den skriftlige og den mundtlige del af prøven foreviser legitimation med foto, jf.§ 10, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 88 af 24. januar 2021 om prøver til voksne udlændinge m.fl. (prøvebekendtgørelsen).
 
Legitimationen skal være en af de følgende, jf. § 10, stk. 3 i prøvebekendtgørelsen:

  1. Pas, opholdskort, fremmedpas eller konventionspas udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
  2. Pas eller identifikationskort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz.
  3. Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, hvori der er isat en opholdssticker.

Anden legitimation

Hvis du ikke har en af de gyldige former for legitimation, kan du i nogle tilfælde få tilladelse til at anvende en anden form for legitimation. Du skal ansøge om dette hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) senest 4 uger inden prøven.
Ansøgning kan indsendes med Digital Post (fx fra e-Boks, mit.dk, borger.dk eller via Digital Post-appen). Vælg Styrelsen for International Rekruttering og Integration som modtager. I emnefeltet skal du skrive "Att.: vidensproever@siri.dk".

Der kan ikke gives dispensation til brug af kørekort som legitimation.
 
Hvis du får tilladelse til at medbringe en anden form for legitimation, skal tilladelsen medbringes ved prøven, jf. § 10, stk. 5 i prøvebekendtgørelsen.
 
Det er dit eget ansvar at sikre, at du medbringer korrekt legitimation på prøvedagen.
 
Hvis du har din legitimation liggende i Udlændingestyrelsen på grund af en aktuel sagsbehandling, skal du selv sørge for (senest 8 uger før prøven) at anmode Udlændingestyrelsen om enten at få legitimationen udleveret eller at få en attesteret kopi af legitimationen.
 
Hvis du ikke medbringer korrekt legitimation til prøven, bortvises du fra prøven.

HUSK:

  • Sørg for i god tid inden prøven at sikre, at du har den nødvendige legitimation (så du evt. kan nå at kontakte Udlændingestyrelsen).
  • Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har den rette legitimation, så spørg på Studieskolen i god tid inden prøven.
  • Husk at medbringe legitimationen på prøvedagen!  

Klik her for at læse mere om reglerne for legitimation ved Indfødsretsprøven.
Klik her for at læse mere om reglerne for legitimation ved Medborgerskabsprøven.