Menu

Forår i Italien - test dig selv

Forår i Italien

”Jag längtar till Italien, till Italiens sköna land, där små citroner gula, de växa uppå strand, där näktergalar drillar allt uti dalen stilla, och snäckorna så röda, de lysa uppå sand.” Sådan sang svenske Birger Sjöberg i 1929, og mon ikke det stadigvæk gælder for mange af os? Dagens quiz handler om forår i Italien.