Menu

Hvordan udtaler man 'd' på dansk? Test dig selv

Hvordan udtaler man 'd'?

Det danske d er en udfordring. "D" er et af de svære bogstaver, fordi det kan udtales på flere måder, og fordi man ikke altid kan høre d'et. D kan udtales ”hårdt” (fx dame) eller ”blødt” (som fx Nøddeknækkeren). Det kan også være ”stumt”, dvs. det udtales slet ikke (fx mand).

I nogle ord findes 'd' ikke, når ordet staves. Men der kommer en d-lyd i udtalen! Fx i "livet" er der ikke noget d, når man staver, men det udtales med et blødt d til sidst.

Find d'et i disse sætninger og svar. Hvordan udtaler man d'et?