Menu

Læs om vores kurser

Her kan du læse om vores kurser. Hvilke niveauer underviser vi på, og hvilke særlige tilbud vi har.

Dansk for begyndere
Et begynderkursus er delt op i to dele:

  • Dansk 1.1 er for dig, der skal starte helt fra bunden.
  • Dansk 1.2 er for dig, der har lært lidt dansk i forvejen, måske har du taget modul 1 på en anden skole.

Kurser i dansk på basis- og mellemniveau trin 2-6
Hvert trin er delt op i to dele, du skal igennem begge dele for at gøre et trin færdigt.
Klik her for at se, hvad du lærer på de enkelte trin.


Online dansk
Hvis du har behov for et fleksibelt danskkursus, så skal du vælge vores online dansk.
Du skal kunne arbejde selvstændigt med vores onlinemateriale - vi ’mødes’ online en eller to gange om ugen.
Du kan vælge online dansk for begyndere, det er trin 1, og online dansk på flere andre niveauer. Efter trin 5 kan du tage Prøve i Dansk 3.
Klik her for at læse mere om online dansk.

CEFR - Den europæiske referenceramme
Her kan du se, hvordan de forskellige trin i vores danskkurser forholder sig til både Den europæiske referenceramme for sprog, CEFR, og danskuddannelsens system med moduler.