Menu

Niveauer

Vores kurser i dansk er fordelt på i alt seks trin. Trinnene er defineret i forhold til danskuddannelsens moduler og til Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog.

Hvert trin er delt op i to kurser – du skal igennem begge kurser for at være færdig med et trin.

Her kan du i meget korte træk se, hvad du lærer på de enkelte trin.

TRIN 1
I løbet af kort tid lærer du at kunne begå dig i helt enkle situationer på dansk. 
Du lærer fx:

 • at fortælle om dig selv 
 • at spørge til andre
 • at læse meget enkle tekster om emner, du kender i forvejen
 • at skrive enkle sætninger
 • tal, klokken, ugedage m.m.
 • dansk udtale
 • noget om kultur- og samfundsforhold i Danmark

I undervisningen arbejder vi med emner som fx:

 • arbejde og uddannelse 
 • hverdagsliv (fx familie, døgnets rytme, daglige rutiner, fritid, transport og måltider)
 • bolig, boligformer og boligens indretning

Trin 1 svarer til niveau A1 på Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog.

TRIN 2
Du lærer dansk med lidt flere detaljer. Du lærer at forstå og kommunikere på et enkelt dansk om almindelige, dagligdags ting.
Samtalerne på trin 2 handler fx om:

 • arbejde, uddannelse og jobmuligheder
 • bolig
 • transport
 • fritid, musik, bøger, sommerferieplaner og rejser
 • mad og måltider

Du lærer, hvordan man bygger sætninger op på dansk, og du lærer at skrive en kort, personlig e-mail. Vi læser også korte tekster om hverdagsemner.
Vi har stadig fokus på, at din udtale bliver god.
Trin 2 svarer til niveau A2 på Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog.

TRIN 3
Vi arbejder både mundtligt og skriftligt med emner som for eksempel sport, boligforhold, sundhed, frivilligt arbejde og normer på arbejdspladsen og i hverdagen.
Vi fortsætter med nutid, fortid og fremtid, og du lærer, hvordan adjektiver fungerer på dansk. Du lærer også at beskrive oplevelser, du selv har haft.
Når du er færdig med modul 3, kan du læse korte avisartikler på dansk.
Trin 3 svarer til niveau A2/B1 i Den europæiske referenceramme for sprog.

TRIN 4
På trin 4 lærer du at udtrykke dig mere frit på dansk.
Du lærer at udtrykke din egen mening om forskellige emner som for eksempel traditioner, ligestilling, personlige egenskaber, skole og uddannelse, musik, arbejdsmarked og miljø.
Vi arbejder med korte debatindlæg. 
Vi arbejder med mere komplekse sætninger, men vi har stadig fokus på, at grammatikken bliver korrekt.
Trin 4 svarer til niveau B1 i Den europæiske referenceramme for sprog.

TRIN 5
Vi læser aktuelle tekster, for eksempel avisartikler, og bruger korte tv-programmer som lytteøvelse.
Vi diskuterer emner inden for sundhed, velfærdsstaten, politik, det globaliserede arbejdsmarked og kulturtilbud.
Du lærer at holde et kort oplæg om et emne, du kender i forvejen. 
Vi forbereder den afsluttende Prøve i Dansk 3 med læsning, skrivning og mundtlig præsentation.
Trin 5 svarer til niveau B2 i Den europæiske referenceramme for sprog.

TRIN 6
Trin 6 er for dig, der skal søge ind på en videregående uddannelse.
Vi arbejder med det akademiske sprog, og du oparbejder et bredt og præcist ordforråd.
Vi læser tekster om aktuelle forhold og videnskabelige emner. Det kan for eksempel være grøn teknologi, nyhedsformidling, arbejdsmarked i forandring, aktivisme og demokrati – og meget andet.
Vi har fokus på, at dit dansk bliver meget korrekt, både når du taler og skriver.
Undervisningen er fokuseret på forberedelse af Studieprøven.
Trin 6 svarer til niveau C1 i Den europæiske referenceramme for sprog.