Menu

Brush-up engelsk

Målgruppe
Medarbejdere, der allerede bruger engelsk i forbindelse med deres arbejde, og som ønsker at genopfriske deres sprogfærdighed for bedre at kunne kommunikere med engelske kolleger eller engelske forretningspartnere. Medarbejderne kan have brug for et generelt løft, men de kan også have brug for at opkvalificere deres ordforråd inden for et bestemt område.

Kursusindhold
Kurset tager udgangspunkt i deltagernes startniveau og sproglige behov og skræddersys til den enkelte eller til gruppen. De fleste har behov for, at der lægges vægt på talefærdighed, læsefærdighed og lytteforståelse. Hvis medarbejderne ønsker det, arbejder vi også med skrivefærdighed.

I undervisningen lægger vi vægt på at skabe variation og spænding i undervisningen ved anvendelse af mange forskellige opgavetyper, bl.a. rollespil og forhandlingsspil. Vi arbejder med autentiske materialer, gerne fra deltagernes arbejdsområde. Vi inddrager også ressourcer fra internettet i undervisningen.

Kursets resultat
Efter endt kursus vil deltageren

  • have opnået større sikkerhed i anvendelsen af det engelske sprog
  • have udbygget deres ordforråd i væsentlig grad
  • have udryddet grammatiske fejl
  • kunne udtrykke sig i mere komplekse sætninger
  • have redskaber, så de kan analysere egne ytringer med henblik på korrekthed
  • have redskaber, så de kan vedligeholde og styrke fremgangen
  • have øget sproglig selvtillid

Kursusforløb
Interne firmahold eller eneundervisning 30-40 lektioner. Kurset kan afholdes med 1 eller 2 mødegange a 2 eller 3 lektioner om ugen.

Kurset kan sættes i gang når som helst med ca. 1 uges varsel og kan finde sted i firmaet eller på Studieskolen i Borgergade.

Engelskkursus har gjort det lettere at deltage aktivt på jobbet

Kontakt os

Ring eller skriv til os, så hjælper vi dig og din virksomhed videre med at lære sprog.

Kontakt os

Dit forløb hos os

1.

Du kontakter os, og vi sender dig et tilbud. Vi matcher dig med den underviser, der passer bedst til dine behov.

2.

Første undervisningsgang taler du med underviser, der laver en plan over kurset, som du godkender.

3.

Undervisningen er i gang, og du eller virksomheden får en faktura fra os. Når kurset er slut, beder vi dig evaluere undervisningen.

4.

Du får en slutrapport, og underviser giver dig anbefalinger til, hvordan du kan fortsætte med at lære sprog.