Menu

Studieprøven

Studieprøven er en prognostisk prøve i sprogfærdighed, der skal vise, om du har tilegnet dig almene dansksproglige færdigheder på et C1-niveau, der bl.a. gør det muligt at tage del i videregående uddannelse.

Studieprøven bliver udarbejdet af Undervisningsministeriet, den er statskontrolleret og afholdes to gange om året.

Næste prøve

Studieprøven afholdes næste gang i maj/juni 2024.
Tilmeldingsfrist var den 4. marts 2024, og du kan ikke længere tilmelde dig.

Tid og sted

Den skriftlige prøve afholdes 13. maj fra kl. 9.00 til ca. kl. 14.00.
Den skriftlige prøve afholdes på samme dato og tidspunkt over hele landet.

Afholdes mellem den 10. og 21. juni mellem kl. 9.00 og 17.00.
Du får dato for den mundtlige prøve i slutningen af april og tidspunkt i slutningen af maj.
Du kan desværre ikke selv vælge dato og tidspunkt for den mundtlige prøve.

Både den skriftlige og den mundtlige prøve afholdes på Studieskolen, Borgergade 12, 1300 København K.


Du kan tilmelde dig hele prøven (både den skriftlige og mundtlig del) eller kun den skriftlige prøve eller kun den mundtlige prøve.Bærbar computer ved den skriftlige del af Studieprøven

Den skriftlige del af Studieprøven foregår som udgangspunkt på papir, hvor du skriver i hånden. Det er muligt at medbringe egen PC/Mac med Word installeret, hvis du ønsker at skrive delprøven Skriftlig fremstilling på computer. Studieskolen kan ikke udlåne en computer til dig.

Ønsker du at bruge egen computer, skal du skrive en mail til info@studieskolen.dk senest 22. marts. Klik her for at læse om reglerne for brug af egen computer til Studieprøven.

VIGTIGT! Krav om billedlegitimation

Du skal fremvise gyldig billedlegitimation ved både den skriftlige og mundtlige prøve. Klik her for at se reglerne for billedlegitimation.

Hvis ikke du har gyldig billedlegitimation, skal du ansøge Styrelsen for International Rekruttering og Integration om tilladelse til anvendelse af anden legitimation ved prøven senest 4 uger før den skriftlige prøve. Du søger ved at skrive en mail til: danskproever@siri.dk.

Når du får svar på din ansøgning, skal du videresende svaret til Studieskolen på info@studieskolen.dk.

Dispensation om prøve på særlige vilkår

Hvis du er ordblind, har en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder, kan du søge dispensation om at komme til prøve på særlige vilkår.

Du skal tilmelde dig prøven, før du kan søge dispensation.

Du søger dispensation ved at sende en e-mail til info@studieskolen.dk. Studieskolen vil herefter kontakte dig angående dokumentation (ordblindetest eller lægeerklæring). Du skal sende din ansøgning hurtigst muligt og senest 18. marts.

Prøvegebyr

Studieprøven koster 1.822 kr.

Det er muligt at købe kun den skriftlige prøve eller kun den mundtlige prøve.

Den skriftlige prøve koster 911 kr.
Den mundtlige prøve koster 911 kr.

Framelding

Betingelser, hvis du ønsker at framelde dig prøven:

  • Framelding inden tilmeldingsfristens udløb: Du får 100% af prøvegebyret refunderet. Vi fratrækker et administrationsgebyr på 100 kr.
  • Framelding herefter og senest 2 uger inden skriftlig prøve: Du får 50% af prøvegebyret refunderet.
  • Framelding senere end 2 uger inden skriftlig prøve: Du får ingen refusion af prøvegebyret.

Er du kursist på Studieskolen?

Hvis du går på Danskuddannelse 3
Hvis du er tilmeldt modul 6, Danskuddannelse 3 på Studieskolen, skal du ikke betale prøven, og du bliver tilmeldt automatisk. Hvis du har spørgsmål til prøven, kan du henvende dig til din underviser.

Vær opmærksom på, at du mister retten til videre undervisning, når du består en prøve på samme eller højere danskuddannelse end den, du går på.
Ønsker du at fortsætte med at lære dansk, kan du altid tilmelde dig et kursus på Studieskolen, hvor du selv betaler. Klik her for at se kurserne.

Hvis du går på Privatdansk og selv betaler for dit kursus
Hvis du er kursist på Studieskolen på kurset "Forberedelse til Studieprøven" og selv har betalt for kurset, har du også allerede betalt for at deltage i prøven. Du er tilmeldt prøven, og du skal ikke tilmelde dig her på siden.
Hvis du har spørgsmål til prøven, skal du tale med din underviser.

Senere prøve i 2024

Den skriftlige del af Studieprøven afholdes igen i 2024 den 11. november 2024, den mundtlige del afholdes mellem 2. og 13. december 2024.