Menu

Studieprøven

Studieprøven er en prognostisk prøve i sprogfærdighed, der skal vise, om du har tilegnet dig almene dansksproglige færdigheder på et C1-niveau, der bl.a. gør det muligt at tage del i videregående uddannelse.

Studieprøven bliver udarbejdet af Undervisningsministeriet, den er statskontrolleret og afholdes to gange om året.

Næste prøve

Studieprøven afholdes næste gang i maj/juni 2023. Tilmeldingsfristen var den 13. marts. Det er ikke længere muligt at tilmelde sig prøven. 

Du kan tilmelde dig hele Studieprøven, men du kan også tilmelde dig kun den skriftlige prøve eller kun den mundtlige prøve.

Tid og sted

Den skriftlige prøve afholdes 22. maj fra kl. 9.00 til ca. kl. 14.00.
Den skriftlige prøve afholdes på samme dato og tidspunkt over hele landet.

Den mundtlige prøve afholdes mellem den 12. og 23. juni mellem kl. 9.00 og 17.00.
Du får dato for den mundtlige prøve i april og tidspunkt i slutningen af maj. Du kan desværre ikke selv vælge dato og tidspunkt for den mundtlige prøve.

Både den skriftlige og den mundtlige prøve afholdes på Studieskolen, Borgergade 12, 1300 København K.

Senere prøve i 2023

Studieprøven afholdes igen i november-december 2023.
Den skriftlige prøve afholdes 13. november 2023, den mundtlige prøve afholdes i perioden 11.-22. december 2023.
Du kan tilmelde dig Studieprøven fra den 1. juli 2023.

 

VIGTIGT! Krav om billedlegitimation

Du skal fremvise gyldig billedlegitimation ved både den skriftlige og mundtlige prøve. Klik her for at se reglerne for billedlegitimation. Hvis ikke du har gyldig billedlegitimation, skal du ansøge Styrelsen for International Rekruttering og Integration om tilladelse til anvendelse af anden legitimation ved prøven senest 4 uger før den skriftlige prøve. Du søger ved at skrive en mail til: danskproever@siri.dk.

Når du får svar på din ansøgning, skal du videresende svaret til Studieskolen på info@studieskolen.dk.

Dispensation om prøve på særlige vilkår

Hvis du er ordblind, har en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder, kan du søge dispensation om at komme til prøve på særlige vilkår.

Du skal tilmelde dig prøven, før du kan søge dispensation.

Du søger dispensation ved at sende en e-mail til info@studieskolen.dk. Studieskolen vil herefter kontakte dig angående dokumentation (ordblindetest eller lægeerklæring). Du skal sende din ansøgning hurtigst muligt og senest 27. marts.

Prøvegebyr

Studieprøven koster 1.766 kr.

Det er muligt at købe kun den skriftlige prøve eller kun den mundtlige prøve.

Den skriftlige prøve koster 883 kr.
Den mundtlige prøve koster 883 kr.

Framelding

Betingelser, hvis du ønsker at framelde dig prøven:
  • Framelding inden tilmeldingsfristens udløb: Du får 100% af prøvegebyret refunderet. Vi fratrækker et administrationsgebyr på 100 kr.
  • Framelding herefter og senest 2 uger inden skriftlig prøve: Du får 50% af prøvegebyret refunderet.
  • Framelding senere end 2 uger inden skriftlig prøve: Du får ingen refusion af prøvegebyret.

Er du kursist på Studieskolen?

Hvis du går på Danskuddannelse 3
Hvis du er tilmeldt modul 6, Danskuddannelse 3 på Studieskolen, skal du ikke betale prøven, og du bliver tilmeldt automatisk. Hvis du har spørgsmål til prøven, kan du henvende dig til din underviser.

Vær opmærksom på, at du mister retten til videre undervisning, når du består en prøve på samme eller højere danskuddannelse end den, du går på.
Ønsker du at fortsætte med at lære dansk, kan du altid tilmelde dig et kursus på Studieskolen, hvor du selv betaler. Klik her for at se kurserne.

Hvis du går på Privatdansk og selv betaler for dit kursus
Hvis du er kursist på Studieskolen på kurset "Forberedelse til Studieprøven" og selv har betalt for kurset, har du også allerede betalt for at deltage i prøven. Du er tilmeldt prøven, og du skal ikke tilmelde dig her på siden.
Hvis du har spørgsmål til prøven, skal du tale med din underviser.