Menu

Nyt, stærkt samarbejde mellem IA Sprog og Studieskolen

26. juni 2020

IA Sprog bliver en del af Studieskolen

IA Sprog og Studieskolen har indgået aftale om et samarbejde, så Studieskolen fra den 1. oktober 2020 overtager og viderefører IA Sprogs danskundervisning.

Baggrunden for aftalen er de ændrede markedsvilkår i Københavns Kommune siden juli 2018. Med det nye samarbejde bliver IA Sprog og Studieskolen samlet set en stærk udbyder af danskundervisning i København.

Studieskolen viderefører sine egne aktiviteter uændret. IA Sprogs navn, undervisning og lokaler på Hejrevej fortsætter også, dog under Studieskolens ledelse.

Vi glæder os til at fortsætte med at tilbyde undervisning i den høje kvalitet, som begge parter har været kendt for i mange år, og det er vores klare mål, at kursisterne ikke oplever nogen forskel i praksis.