Dansk i erhvervslivet - forretningsdansk

Målgruppe
Som udlænding ansat i en dansk virksomhed er det meget vigtigt, at man hurtigst muligt får lært det sprog, man møder i det danske erhvervsliv. Det drejer sig både om forskellige former for fagterminologi og om det sprog, der tales ved møder, i kantinen og ved ansættelsessamtaler.

 

Kursusindhold
Vi tager typisk udgangspunkt i kursistens eget arbejdsområde og anvender situationer og skriftligt materiale herfra i undervisningen. Vi kan træne fx telefonbetjening, kundeservice, e-mail- og brevskrivning. På et lidt højere sprogligt niveau arbejder vi med fx rapporter, mundtlige præsentationer og mødereferater.
Vi gennemgår det nye ordforråd og gør det aktivt ved træning i mundtlige dialoger og skriftlige øvelser.
Som supplement til kursistens eget materiale anvendes ofte en lærebog i forretningsdansk.
I kurset indgår også en introduktion til dansk arbejdspladskultur.

 

Kursets resultat
Kursisten vil efter endt forløb i langt højere grad kunne kommunikere med kolleger, kunder og samarbejdspartnere og vil føle sig godt klædt på til at bestride et job i en dansk virksomhed.

 

Kursusforløb
Kursets længde varierer og afhænger af kursistens sproglige niveau før start og af det niveau, kursisten stiler mod. Typisk vil man starte med 40-60 lektioner og herefter forlænge kurset, hvis der er ønske og behov for det.

Sladana Zivkovic

Kontakt os

Kontakt Sladana Zivkovic på tlf. 33 18 79 13 eller mail. Så finder vi det rette kursus til dig eller dine medarbejdere.

Send e-mail.

Tidligere direktør for Sweco, John Chubb, fortæller.

Hvad siger kursisterne om "forretningsdansk"?

Jeg understreger, at jeg er meget tilfreds med lektionerne og særlig med min lærer, som kunne lytte til, hvad jeg ville sige, og forberedte hver time efter mit behov og mine ønsker.

 

Karolina Mroz